Kultur- och fritidsnämnden 2017-02-02 Sammanträdesprotokoll