Kommunstyrelsen 2018-09-03 Kallelse och handlingar