Bilaga till kommunstyrelsen 2018-06-11 – Moderaternas resursberäkning 2020