Bilaga till kommunstyrelsen 2018-06-11 – Moderaternas flerårsplan 2019-2021