Kommunstyrelsen 2017-09-04 kompletterande utskick till ärende nr 5