Kommunfullmäktige 2018-09-17 Kallelse och handlingar