Kommunfullmäktige 2018-04-23 – Bilaga – Revisorernas redogörelse för år 2017