Kommunfullmäktige 2018-04-23 -Bilaga – Revisionsrapport granskning av kommunens årsredovisning 2017