Kommunfullmäktige 2018-04-23 – Bilaga – Revisionsberättelse för år 2017