Kommunfullmäktige 2018-04-23 -Bilaga – Granskning av årsredovisning 2017