Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2018

Här publiceras sammanträdesprotokollen efter att det har justerats.

26 november 2018 (klockan 9:00)