Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2024

Här publiceras sammanträdesprotokollen efter att det har justerats.

19 februari 2024 (inställt sammanträde)

16 september 2024

28 oktober 2024

25 november 2024