Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2024

Här publiceras sammanträdesprotokollen efter att det har justerats.

19 februari 2024 (inställt sammanträde)

15 april 2024

17 juni 2024

16 september 2024

28 oktober 2024

25 november 2024