Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2023

Här publiceras sammanträdesprotokollen efter att det har justerats.

13 februari 2023

17 april 2023

19 juni 2023

11 september 2023

30 oktober 2023

27 november 2023