Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2022 06 20