Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2021

Här publiceras sammanträdesprotokollen efter att det har justerats.