Kommunfullmäktige 2020-09-14 Kallelse och handlingar