Kommunfullmäktige 2019 06 19 sammanträdesprotokol inkl omröstningsprotokoll