Kommunfullmäktige 2019-06-19 Kallelse med handlingar