Kommunfullmäktige 2019 05 27 kallelse och handlingar komp