Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2019

Här publiceras sammanträdesprotokollen efter att det har justerats.

23 september 2019

28 oktober 2019

25 november 2019