Kommunfullmäktige 171127 Sammanträdesprotokoll inkl tilläggyrkande och omröstningsprotokoll