Handikappråd och pensionärsråd 170214 Sammanträdesprotokoll