Handikappråd och Pensionärsråd 171121 Sammanträdesprotokoll