Handikappråd och pensionärsråd 170914 Sammanträdesprotokoll