Handikappråd och pensionärsråd 170530 sammanträdesprotokoll