Funktionsrättsrådet 2023-11-14 Sammanträdesprotokoll