Funktionsrättsrådet 2022-02-01 Sammanträdesprotokoll