Funktionsrättsrådets sammanträdesprotokoll 2022

Här publiceras sammanträdesprotokollen efter att det har justerats.