Funktionsrättsrådet 2020-09-22 Sammanträdesprotokoll