Funktionsrättsrådet 2020-02-04 Sammanträdesprotokoll