Funktionsrättsrådet 2019-11-26 Sammanträdesprotokoll