Funktionsrättsrådet 2019-09-03 Sammanträdesprotokoll