Funktionsrättsrådet 2019 05 06 sammanträdesprotokoll