Funktionsrättsrådet 2018-11-27 Sammanträdesprotokoll