Funktionsrättsrådet 2018-09-04 Sammanträdesprotokoll