Funktionsrättsrådet 2018-02-06 Sammanträdesprotokoll