Funktionsrättsrådet 2015-05-15 Sammanträdesprotokoll