Folkhälsoberedningen 2020-10-06 Sammanträdesprotokoll