Folkhälsoberedningen 2020-02-18 Sammaträdesprotokoll