Folkhälsoberedningen 2019-10-08 Sammanträdesprotokoll