Folkhälsoberedning 2018-02-12 Sammanträdesprotokoll