Folkhälsoberedningens sammanträdesprotokoll 2018

Här publiceras sammanträdesprotokollen efter att det har justerats.

9 oktober 2018