Brottsförebyggande rådet 2018-08-27 Sammanträdesprotokoll