Brottsförebyggande rådets handlingar och protokoll 2017

Protokollet läggs ut efter att det har justerats. Ärendelista och handlingar kommer även finnas tillgängliga efter mötet.