Brottsförebyggande rådets sammanträdesprotokoll 2024

Här publiceras sammanträdesprotokollen efter att det har justerats.

24 januari 2024

20 mars 2024

12 juni 2024

21 augusti 2024

2 oktober 2024

12 december 2024