Brottsförebyggande rådets sammanträdesprotokoll 2023

Här publiceras sammanträdesprotokollen efter att det har justerats.

22 mars 2023

14 juni 2023

23 augusti

12 oktober 2023

14 december 2023