Brottsförebyggande rådets sammanträdesprotokoll 2022

Här publiceras sammanträdesprotokollen efter att det har justerats.

13 december 2022