Brottsförebyggande rådets sammanträdesprotokoll 2022

Här publiceras sammanträdesprotokollen efter att det har justerats.

15 juni 2022

24 augusti 2022

19 oktober 2022

13 december 2022