Brottsförebyggande rådet 2020-08-24 Sammanträdesprotokoll