Brottsförebyggande rådet 2019 12 04 sammanträdesprotokoll