Barn- och utbildningsnämnden 2024-05-29 Sammanträdesprotokoll